Privacybeleid

In het kader van de uitvoering van haar bedrijfsactiviteiten beheert, verzamelt en gebruikt AQUAJET VLERICK BVBA, Sluis 4 te 9810 EKE (BE 0435.808.429) persoonsgebonden gegevens :

naam, voornaam, geslacht, adres, telefoon/GSM – nummers en mailadressen.

Deze gegevens worden bij de aanvraag/bestelling van de uit te voeren werken door de klant aan ons overgemaakt en worden intern gebruikt door de planning, de boekhouding en de uitvoerders van de gevraagde werken. De gegevens worden – indien noodzakelijk – aan incassobemiddelaars, verzekeringsmaatschappijen,… overgemaakt, maar zullen nooit voor externe (commerciële) doeleinden gebruikt worden. De klant heeft het recht deze gegevens ten alle tijde te laten wijzigen.

Deze gegevens worden bewaard volgens de wettelijk opgelegde termijnen en zolang dit voor de werking van de onderneming nodig is. De data worden verwerkt en beheerd met behulp van het boekhoudprogramma en op de server opgeslagen. Dagelijks wordt een externe en interne back-up gemaakt. De toegang tot deze gegevens worden beschermd door persoonlijke login en het antivirus-programma, regelmatige update, phising alert, … zorgen tevens voor extra bescherming van de gegevens.