Mazouttank reinigen

Stookolie bevat sedimenten die zich na verloop van tijd op de bodem van uw mazouttank afzetten. Het bezinksel tast de kwaliteit van uw stookolie aan. Het rendement van uw verwarmingsinstallatie wordt verstoord. Laat regelmatig uw mazouttank reinigen door een erkende stookolietechnicus van Aqua Jet Vlerick. Oók als uw stookolietank niet meer wordt gebruikt door overschakeling op elektriciteit of gas, moet de tank worden geneutraliseerd en waar mogelijk worden verwijderd. Neem contact op voor het reinigen en verwijderen of opvullen van uw mazouttank en ontvang het benodigde wettelijke attest.

Periodieke controle en onderhoud mazouttank verplicht

Periodieke controle en onderhoud aan mazouttanks is wettelijk verplicht. De frequentie van keuring en wijze van neutralisatie is afhankelijk van het type tank (bovengronds of ondergronds), de locatie van de stookolietank en het doel waarvoor deze wordt gebruikt. Aqua Jet Vlerick kan u hierover informeren en adviseren. Als uw tank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnormen voldoet, wordt deze voorzien van een oranje of rode dop en moet de tank buiten gebruik worden gesteld.

De tank moet altijd eerst grondig worden gereinigd en ontgast. Aqua Jet Vlerick voert met een ADR-gekeurde combiwagen zowel zuig- als spuitwerken uit. De restvloeistoffen worden opgezogen, waarna met aangepaste spuitkoppen de tank onder hoge druk wordt gereinigd. De restvloeistoffen en het spoelwater worden bij het mazouttank reinigen naar een erkend verwerkingsbedrijf afgevoerd.

Ook voor dringende interventies zoals verstoppingen, overlopende putten en geurhinder kan u op onze flexibiliteit rekenen. We zijn immers 24/7 bereikbaar!

Mazouttank reinigen voorafgaand aan stookolietank verwijderen

Bij mazouttank verwijderen hoort een optimale reiniging. Dit is werk voor professionals. U kunt rekenen op Aqua Jet Vlerick, dat over de kennis, ervaring en materialen beschikt om de klus van mazouttank reinigen zorgvuldig uit te voeren. Bij neutralisatie van de stookolietank verzorgen wij na de reiniging ook het opschuimen of verwijderen van de tank. Een niet-verwijderbare mazouttank wordt opgevuld met 2-componenten polyurethaanschuim, een mengsel dat na ongeveer één minuut volledig uithardt.

U krijgt voor elke ingreep het benodigde attest, omvattende een IHM-attest, TTC-attest, reinigings- en verwerkingsattest, attest van buitendienststelling bij opschuimen of verschrotingstest bij verwijderen van een mazouttank.

Neem contact op voor informatie, advies of een offerte

Sommige gemeenten kennen in het kader van duurzame investeringen of renovaties premies toe voor tanksanering. Informeer bij uw gemeente of u in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming. Aqua Jet Vlerick verricht mazouttank reinigen en neutraliseren voor particulieren en bedrijven. Bel (09/385 45 29) of e-mail (info@aquajetvlerick.be) voor meer informatie, advies of het aanvragen van een vrijblijvende, kosteloze offerte.

Hoe anderen onze service ervaren?

Peil vooral zelf naar onze klanttevredenheid en onze service levels. U hoeft ons enkel even te contacteren om enkele referenties van soortgelijke projecten als het uwe te ontvangen.