Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Uw prijsaanvragen

09 385 45 29

Reinigen van rioleringen, rioolbuizen en straatkolken

Terug naar overzicht

Rioleringen, rioolbuizen en andere kanalen worden gereinigd met een riool- en kanaalreiniger.

Via een intern recycleringssysteem, wordt het gebruikte water ter plaatse gezuiverd voor hergebruik. Deze reiniger verbruikt minder zuiver water, het ontwaterde slib kan makkelijker uit de vrachtwagen gehaald worden en er worden minder kilometers gereden, waardoor meer meters per dag kunnen gereinigd worden.

Een combiwagen kan ook, zowel onder hoge druk met water, als onder vacuüm, leidingen terug zuiver maken. De aard en de graad van de vervuiling bepalen sterk de duurtijd van de werken.

 

Bij het onderhoud / herstel van riool- of straatkolken wordt onze kolkenzuiger ingezet.

Met de hand of met behulp van klein handgereedschap worden de deksels en de roosters geopend. Daarna wordt de vaste en vloeibare specie uit de kolk opgezogen. Vaste specieën worden indien nodig onder waterdruk losgespoeld. Daarna worden de roosters en deksels zorgvuldig gesloten. Tijdens het onderhoud / herstel van kolken wordt het decantatiewater enkel en alleen geloosd in een nog te onderhouden / te herstellen kolk. Men kan daarnaast ook de opdracht geven om de kolkroosters op zich te reinigen en een extra controle van de goede afwatering uit te voeren.

 

Bij het onderhoud / herstel van kolken of het reinigen van rioolbuizen ontvangt u een verwerkingsattest.

 

no-photo


Sluis 4   •   9810 Eke-Nazareth   •   09 385 45 29   •   09 385 81 42  •   info@aquajet-vlerick.be   •  Sitemap