Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Uw prijsaanvragen

09 385 45 29

Onderhoud / herstel en reinigen van septische-, regen- & vuilputten

Terug naar overzicht

​Onderhoud betekent dat de putten hersteld en gecontroleerd worden:

  • ellebogen worden correct (terug)geplaatst,
  • de ontluchting wordt nagekeken,
  • het afsluitdeksel wordt verzorgd,
  • bij het uitspuiten wordt de staat/toestand van de put bekeken,...

Zonodig wordt de put geruimd.

 

​Ruimen betekent dat de aanwezige inherente afvalstoffen (septisch materiaal, stedelijk afvalwater, horecavet, …) uit de put opgezogen worden. De put kan ook uitgespoten/gereinigd worden en/of de leidingen (afvoer/toevoer) kunnen ontstopt worden.

Nadien wordt het opgezogen materiaal volgens de wettelijke reglementeringen verwerkt en afgevoerd.

Bij het onderhoud / herstel van de putten voorzien wij het ontrollen van zuigdarmen tot 50 meter. Indien een grotere afstand overbrugd moet worden, vragen wij U dit te melden bij afroep.
 

septische, regen- & vuilputten


Sluis 4   •   9810 Eke-Nazareth   •   09 385 45 29   •   09 385 81 42  •   info@aquajet-vlerick.be   •  Sitemap