Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Uw prijsaanvragen

09 385 45 29

Onderhoud / herstel en reinigen van septische-, regen- & horecavetputten

Terug naar overzicht

Onderhoud betekent dat de putten hersteld en gecontroleerd worden:

  • ellebogen worden correct (terug)geplaatst,
  • de ontluchting wordt nagekeken,
  • het afsluitdeksel wordt verzorgd,
  • bij het uitspuiten wordt de staat/toestand van de put bekeken,... 

Zonodig wordt de put geruimd.

Ruimen betekent dat de aanwezige inherente afvalstoffen (septisch materiaal, stedelijk afvalwater, horecavet, …)
uit de put opgezogen worden.
De put kan ook uitgespoten/gereinigd worden en/of de leidingen (afvoer/toevoer) kunnen ontstopt worden.

 

Vervolgens wordt het opgezogen materiaal volgens de wettelijke reglementeringen verwerkt en afgevoerd
(septisch materiaal naar een Aquafin zuiveringsstation of in tussenopslag, horecavet naar een erkend verwerker of in tussenopslag,…).

Bij het onderhoud / herstel van de putten voorzien wij het ontrollen van zuigdarmen tot 50 meter.
Indien een grotere afstand overbrugd moet worden, vragen wij U dit te melden bij afroep.

Wij leveren ruimings- en verwerkingsattesten af zodat ook U uw milieu-administratie op een correcte manier kan bijhouden.

 


Sluis 4   •   9810 Eke-Nazareth   •   09 385 45 29   •   09 385 81 42  •   info@aquajet-vlerick.be   •  Sitemap