Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Uw prijsaanvragen

09 385 45 29

Vergelijk ons niet met de concurrentie

Onze personeelsleden

 • Zorgen voor het VOLLEDIG onderhoud en herstel van al uw putten en dit op een veilige en efficiënte manier
 • Een team van 2 medewerkers komt langs zodat het betreden/indalen van de put beantwoordt aan alle veiligheidsnormen, verbonden aan de toekenning van het V(eiligheids)C(hecklist)A(annemers)
 • Naast het onderhoud van de put worden preventief alle leidingen doorgespoten

Onze personeelsleden beschikken over

 • Veiligheidswacht besloten ruimtes
 • Veiligheidswacht bij betreden Aquafin riool- en RWZI-infrastructuur
 • Werken met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Bedrijfsspecifieke introductie tot veilig werken met hogedrukunits en vacuümwagens

Onze bijkomende troeven

 • Erkende vervoerder en overbrenger afvalstoffen
 • Getuigschrift Erkenning van aannemers van werken
 • ADR, vervoer gevaarlijke stoffen
 • Milieuvergunning – klasse I – tussenopslag (septisch-, vetafval, mazout- en olieafvalwater, rioolsib)
   

Contacteer ons gerust voor het zoeken naar een oplossing voor uw specifieke problemen.


Sluis 4   •   9810 Eke-Nazareth   •   09 385 45 29   •   09 385 81 42  •   info@aquajet-vlerick.be   •  Sitemap